Povod za današnji razgovor je novoosnovanodruštvo za faktoring na tržištu BiH. Stoga smo odlučili detaljne informacije potražiti od gdina. Duška Prešića, suvlasnika i direktora kompanije „X faktor“ d.o.o. Banja Luka.

Saznat ćemo prije svega sve prednosti usluge faktoringa za poduzetnike. Također, porazgovarat ćemo malo i o novitetima koje će društvo „X faktor“ donijeti na naše tržište.

Koji je bio motiv za osnivanje društva za faktoring?

Vlasnici „X faktor“ doo Banja Luka su dugogodišnji bankari sa stotinama uspješnih projekata i stotinama milijuna odobrenih kredita u svom portfelju. S druge strane,  jasno smo godinama fokusirani na razvoj segmenta malih i srednjih poduzeća. Osluškujući potrebe naših klijenata zaključili smo da naše znanje, iskustvo i poslovne konekcije možemo iskoristiti da ubrzamo novčane tokove u gospodarstvu BiH. „X faktor“ doo je već sada, pri  samom osnivanju,  poznat među malim i srednjim poduzećima jer ga predstavlja iskusan tim financijskih stručnjaka.

Što je misija „X faktor“ doo Banja Luka?

Naša misija je da osiguramo likvidnost malim i srednjim poduzećima, baš onda kad im treba, jednostavno, brzo i efikasno. Jasno je da je danas više nego ikad aktuelna stara narodna poslovica „vrijeme je novac“ i  smatram da mnogo poslovnih prilika nije realizirano jer u bitnim momentima firme nisu imale likvidnost. Sada smo mi tu i sigurno ćemo biti značajan faktor za ubrzanje likvidnosti. Ili što bismo mi u našoj kompaniji rekli – želimo biti X faktor za uspjeh malih i srednjih poduzeća.

Što je ustvari faktoring? Kako klijenti mogu doći do obrtnih sredstava?

Faktoring je u načelu otkup nedospjelih potraživanja. Lako je objasniti na primjeru. Ako Vaša firma ima potraživanje od svog kupca i valutu plaćanja 90 dana, možete nama prodati potraživanja. Mi Vam isplatimo novac umanjen za određeni diskont i nakon 90 dana Vaš kupac umjesto Vama plaća dug prema faktoru. Vi ste dobili brzo sredstva koja možete dalje uposliti i višestruko zaraditi u periodu u kojem biste čekali priliv od kupca.

Druga opcija je obrnuti faktoring u kojem faktor umjesto Vaše kompanije plaća fakturu Vašem dobavljaču, a Vi nakon 30, 60 ili 90 dana plaćate faktoru taj iznos. Rok Vašeg plaćanja se usklađuje sa očekivanim prilivima iz tog ili nekog drugog posla koji ste radili.

Za kraj jedno pitanje koje svi vole pitati bankare i stručnjake iz financija: „U što ulagati novac danas“?

Odlično pitanje. Opcija je mnogo, ali prave opcije su one u kojima novac ne traži vaš veliki angažman, a donosi korektnu zaradu. Novac treba povjeriti dokazanim stručnjacima koji pravilnim ulaganjem mogu oploditi kapital i donijeti prinos

Prinos (engl. Yield) se odnosi na zaradu ostvarenu na ulagan…

 svim stranama učesnicima u projektu. Mi imamo nekoliko opcija za to te sam slobodan pozvati sve investitore da nas kontaktiraju i razgovaraju s nama na tu temu.

Svakako, BH tržište je bogatije za još jednu kompaniju koja će zasigurno olakšati poslovanje poduzetnicima. Osim toga, svakako radi se o osvježenju na financijskom tržištu, koje će zasigurno približiti lepezu financijskih usluga modernim europskim trendovima.

Preuzeto sa Finance.ba.

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp